WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 ,E-mail : artgallery9@hotmail.com


HOME EXHIBITION NEWS Gallery Artworks ARCHITECT The Piano Quintet 18 SAKKAN SARASAP CONTACT

 

Architect StudioArchitect : Saowanee Wimanrat & Associates

สถาปนิก : เสาวนีย์ วิมานรัตน์ และคณะ

- ประสบการณ์การทำงานด้านสถาปัตยกรรมมา 23 ปี ซึ่งได้รับการก่อสร้างไปแล้วกว่า 100 หลังงานบางส่วนเป็นบ้านพักอาศัย, รีสอร์ท,อาคารมูลนิธิ
  และอาคารสาธารณะ โดยแนวทางงานบางส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่ออกแบบให้มีความเป็นล้านนาและการใช้วัสดุพื้นถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์
  งานสถาปัตยกรรมล้านนา ไว้นำเสนอแก่ผู้สนใจงานออกแบบทุกท่าน
- แสดงผลงานเดี่ยวด้านสถาปัตยกรรมที่ชั้นล่างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ปี พศ.2542 เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สยามบรมราชกุมารี
- มีบทสัมภาษณ์ลงนิตยสาร Arch & Idea ปี พ.ศ.2538 เรื่องข้อคิดเห็นและงานทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา
- งานต้นแบบของตัวอย่างผลงานสถาปัตยกรรมล้านนาในหนังสือของจังหวัดเชียงราย
- บรรยายเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสถาปัตยกรรมในเชียงราย ในโครงการมุมมองและภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมเชียงราย
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- ร่วมกันกับบริษัทอัชชพล ดุสิตนานนท์ และคณะออกแบบผลักดันหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงรายจนได้รับการอนุมัติเกาะวัฒนธรรมจากกรมธนารักษ์
  เพื่อสร้างหอศิลป์ฯ
- ปัจจุบันเป็นสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว

หอศิลป์์ร่วมสมัย 750 ปีเชียงราย
Chiangrai Contemperary Art Museum


Horizon Resort

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
     

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น

Senior Residence ChiangSan
     

-
   
     

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น


Kasemsasna Montessori School

อ.นริศ รัตนวิมล
     

Manzhang Buddism Temple
Design Project


4th Phase Horizon Resort

โรงแรม 3 ชั้น รูปแบบล้านนาประยุกต์
     

ปรับปรุงตึกแถว

Ego House

Dr.Pianwit  Polwicha M.D.
     

Up Country House

Chiangrai House 1

Dr.Songporn  Senakul M.D.
     

Masalong view
Click to Mr.George Dahar

Mr.George Dahar

Mr.Piroje Abyim
     

Mr.Vern Frezen

Artitst house
Click to Khun Manop

Mr. Manop Divari
     

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น

Sabungna Restaurant Renovation Project

Hotel renovation
     
Chiangrai House

Multi Function Building

( Renovation )

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

     
Chiangrai House

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

Warehouse
     

งานตกแต่งภายใน

 


Dr.Songporn  Senakul M.D.

คุณศุภลักษณ์ เทพวัลย์
งานต่อเติมห้องรับแขก
     

Senior Residence Maechan

 

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยบนดอย

     

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น


บ้านพักอาศัย 2ชั้น

 

Sabungna hostel

     

5th Phase Horizon Resort
Click to Mr.Porntape

Mr.Porntape Intachai

ศาลาการเปรียญ วัดห้วยซ่านพลับพลา
     

Wang Din Place
Recreation Area

คุณณรงค์ชัย อินศิริ
     

Horizon Resort

ศุนย์บริการศรัทธาไร่เชิญตะวัน

Teak Garden Spa Resort
     

Mr.CHOTIVUD GAJESANANDANA

CHIANGKONG HOTEL

บ้านอาศัย 2 ชั้น

     

บ้านพักยนดอยสูง

Mr.CHOTIVUD GAJESANANDANA

Loog Rak School

บ้านและสำนักงาน

บ้านชั้นเดียวในพื้นที่จำกัด

คุณอ้อย บริษัท อิฐเอกภัณฑ์ค้าวัสดุ จำกัด

     

Sikkha Asia Foundation

คุณหมอณเรศ อุปรา


Jack shop
     

Dr.Poramasawa Aridej


Mr. Manop Divari

Dentist's House