WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     

SOMPONG 1983 - 1988

2 - 30 October 2004

 
The Exhibition Of Painting By
Name :
Sompong  Sarasap
Born :
June 19, 1961 in Chiangrai THAILAND
Education :
Srinakarinwirot University
Address :  
29 Moo11 T.Jommorkkaew, A.maelao Chaingrai 57250 Thailand 50200
Tel :
66-5366-6565 , 083-152-6021 
Awards
 
1989 :
3rd Prize’ 13th Bualuang Exhibition of Painting 
1990 :
2nd Prize’ 14th Bualuang Exhibition of Painting
1991 :
3rd Prize’ 37th National Exhibition of Art

 

เมื่ออายุ 40 ปี,พ.ศ.2544 ผมได้ทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มทำงานศิลปะ 20 กว่าปี

ที่วงการศิลปกรรมและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายเช่นกันกับผลงานศิลปกรรมของผม
ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายชุดหลายสมัยจากอิทธิพลทางความคิดของขบวนการนักศึกษา,
ประชาชน14 ตุลาคม 2516 ผ่านยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูและล่มสลายสุ่ยุคฟื้นฟูสังคมเศรษฐกิจ
และประชาธิปไตย ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จนปัจจุบันดลกาภิวัฒน์,โลกไร้พรมแดนติดต่อสื่อ
สารกันไปมารวดเร็วปัจจุบันที่วงการศิลปกรรมเป็นอะไรก็ได้เช่นกันกับสถานที่จัดแสดงไร้รูป
แบบไร้หลักการตายตัว

กระแสบริโภคนิยมในปัจจุบันทำให้ผมสับสน ต้องหยุดคิดพิจารณาตัวเอง

ผมไดลับไปอ่านบันทึกที่ทำไว้ควบคู่กับการสร้างสรรตืศิลปกรรมจากอดีตเริ่มแต่ปีที่ผมมั่นใจ
นำผลงานศิลปกรรมออกแสดงครั้งแรกปี 2526
ความมุ่งมั่นจริงจังและเปี่ยมศรัทธายังคงประทับใจ
คล้ายเหตุการณ์เพิ่งจะผ่านพ้นสิ่งนี้ยังคงเป็นความจริงที่สำคัญยิ่งสำหรับผมการได้กลับ
ไปรื้อดูภาพผลงานความคิดในแต่ละช่วง,แต่ละชุด ทำให้ผมมองเห็นความฝันเห็นตัวตน ,
ผู้คนและสังคม
เศรษฐกิจ,การเมืองและสังคมไม่เคยห่างจากศิลปินและวงการศิลปกรรมได้เลย
สิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่ เป็นแรงบันดาลใจเป้นโรงละครเป็นหอศิลป์ใหญ่ให้เราต่างร่วมเล่น
แสดงต่อกันอยู่ตลอดเวลานักการเมืองคงมองเห็นสังคมเป็นรัฐสภา,นักธุรกิจ
คงมองเห็นเป็นตลาดการค้า,นักศึษามองเห็นเป็นโรงเรียน,วิทยาลัย...ฯลฯ...
ไม่แปลกที่วันนี้ผมจะมองโลกเป็นหอศิลป์สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปกรรมของตนคือ
หน้ากระดาษในหนังสือ
โลกาภิวัฒน์ปัจจุบันอาจทำลายวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมทุกสิ่ง,ทุกชาติโลกาภิวัฒน์
เตือนให้มนุษย์กลับไปมองดูตน ถึงสิ่งต่างๆรวมถึงธรรมชาติ,สิ่งแวดล้อม ได้รุ้เท่าทัน
ดูแลรักษามจัดการอดีตเป็นประสบการณ์ ทำให้เกิดความคิดได้ มองเห็นแล้วแสดงออก
ศิลปินในวันนี้จะต้องทำวันนี้ของตนเป็นรากฐานแก่ตนในวันพรุ้งนี้ เพราะนอกเหนือ
จากความงาม,ความคิดในรูปลักษณ์ศิลปกรรมแห่งยุคสมัยศิลปกรรมที่แท้ยังได้ทำ
หน้าที่ของมันเป็นภาพบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์เป็นบันทึกสังคม
จากการมองเห็นความจริงความงามของศิลปินต่อแรงปราถนา ,ศรัทธาเพื่อให้สิ่งนั้น
สัมฤิทธ์ผลตรงกับความพึงพอใจโดยไม่หวังอามิสสินจ้างใดๆ
ผลงานศิลปกรรมและบันทึกปี 2526 -2531ของผมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอก
เล่าเรื่องราวเหล่านั้นสำหรับผมเองสิ่งเหล่านี้ยังคงมีชีวิตเป็นความจริงและไม่เคยเก่า
เชียงราย
29 สิงหาคม 254
 
When i was 40 years,2001 i underwent a seri -ous revision of all my past art experience
of the last 20 My art aiso proceeded through changes beginning on 14 Oct.
1973.the political idealism of student andpublic protest,from economic prosprity to
bank ruptcy to the period of social economic resuscitation, democracy and the new
constratution. Now glovalization signifies speedy communiction, in art on so-the
world at forgotten the aefthetic realm. Art is all and there are no fixed rullese in the
plact where exhibits reside.
The consumerism of today bewilders me. I must consider myself
,resding my document starting from the year that l had my first exhibition in 1983,
full of certainty and belief in art -even now this leaves the impression on that it was
only yesterday,deci sively important for me-the beginning,the background,the
confirma tion of my weltanschauung.
Coming back to look at my old work and ideal,each series
reminds me of the dream,myself,people and society. Economic,political and
social questions are never far from the artist.They are the place, the
inspiration,the stage and per formance hall,the big museum for us,always
interactive factors.Politicians still look at the social issues in the theatre of
the parliament.Businessmen still look at market issues. Student still look at
the school,college issues.lt's not odd that today l look at the world as if l
were an art museum,the place to show the ert is paper in the
book.Globalization now may destoy native culture,everything,every country.lt
cautions humanity to look back and consider the total,the native and
environment in cluded.We have to know , to take care,and manage our past
experi ence which makes for incipient,vision,exhibition.Now the artist must
act in order to create himself for tomorrow. More the beauty and concept in
the aesthetic from the contemporary period,real art aiso has a duty to make a mark
on histoy.The artist must note the social and real beauty of his desire,
faith to follow his path , not burdened by the need to have a commission.
My paintings and notes of 1983-1988 are examples of tales that
there are still alive , authentic and never antiquated.
 
Chiang Rai
August 29,2004

 

 

1. เข็มกลัดกับกระดาษสีขาว 1/
Safety pin with white paper1
Water colour,pencil on paper ,78 X 110 cm.
1985
2.เข็มกลัดกับกระดาษสีขาว 2 /
Safety pin with white paper 2
Water colour,pencil on paper ,78 X 110 cm.
1985
3. เข็มกลัดกับกระดาษสีขาว /
Safety pin withwhite paper
Oil on canvas ,155 X 125 cm.
1985

 

4. เข็มกลัดกับกระดาษสีแดง /
Safety pin with Red paper1
Water colour,pencil on paper ,78 X 110 cm.
1984
5.เข็มกลัดกับกระดาษสีเหลือง /
Safety pin with yellow paper
Water colour,pencil on paper ,78 X 110 cm.
1984
6. พวงมาลัย / Wreath
Oil on canvas ,110 X 80 cm.
1984