WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     


LIFE OF LANNA

วิถีแห่งความพอเพียง

LIFE OF LANNA

บนบาทวิถีสายศิลปะ

 
หากจะนับดูสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในภาควิชาศิลปกรรมในปัจจุบันนั้น มีมากมายเสียจนนับไม่ไหว  แต่ละปีสามารถผลิตบัณฑิตออกมาได้อย่างมากมายต่อเนื่อง 

แต่จำนวน ของศิลปะบัณฑิตที่มุ่งหมายจะเลี้ยงชีพด้วยผลงานการสร้างสรรค์ของตนเองก็ยังคงมีอยู่น้อยนิดจนสามารถนับได้อยู่เช่นเดิม 

และแล้วเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๘ ก็มีเหตุการณ์อันน่ายินดีที่ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนักเกิดขึ้น โดยมีน้องๆกลุ่มหนึ่ง

ที่กำลังจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดยอด) ได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มขึ้น

เพื่อที่จะแสดงผลงานศิลปะ แต่เนื่องด้วยอุปสรรค อันนานับจึงทำให้ยังไม่สามารถที่จะแสดงผลงานขึ้นได้ในครั้งนั้นจวบจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑

ด้วยความรักในงานศิลปะและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ ที่ยังคงอยู่ดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทำให้พวกเขามีโอกาสได้นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อนิทรรศการ “วิถีแห่งความพอเพียง”

  ด้วยรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์โดยศิลปินหนุ่มร่วมรุ่นเดียวกันอันนับเป็นเรื่องที่พิเศษและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่มนี้ 

เพราะหากใครที่มีประสบการณ์หรือมีส่วนร่วม  ในการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะมาบ้างก็คงจะทราบกันดีว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายเลย

กว่าที่จะเกิดนิทรรศการศิลปะขึ้นมาสักครั้ง  และจะยิ่งยากเป็นทวีคูณหากนิทรรศการนั้นเป็นการจัดแสดงผลงานเองขึ้นเป็นครั้งแรกของศิลปินหน้าใหม่ 

ดังนั้นการที่ศิลปินกลุ่มนี้สามารถรวมตัวกันจัดนิทรรศการขึ้นได้ ย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก  ความมุ่งมั่น  ความสามารถในการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ทำให้เชื่อได้เหลือเกินว่าพวกเขาจะสามารถเติบโตและก้าวไปได้อย่างสง่างาม บนบาทวิถีแห่งศิลปะ

ทรงเดช  ทิพย์ทอง
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

 

THE EXHIBITION OF PAINTING BY

สมจิตร ไชยศร / Mr. Somchit Chaisri

การศึกษา : สาขาจิตรกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เจ็ดยอดเชียงใหม่

                  : B.F.A. (Painting)  Technology Rajamongkol Lanna UniversitChaing Mai

 


1. - / - ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

2. - / - ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

 

สมจิตร   ไชยศรี

 ถ่ายทอดความเชื่อ  ความศรัทธา  ของชาวบ้านที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ตามทัศนคติและลักษณะรูปแบบศิลปะล้านนาอันอ่อนช้อย  งดงาม ด้วยองค์ประกอบของสีสันและน้ำหนักที่ดูนุ่มนวล 

กลมกลืน ทำให้อารมณ์ของภาพองค์เทพ เทวดาของสมจิตรแสดงความรู้สึก ถึงการให้ความเมตตา  ความสงบ  และความร่มเย็น


 

 

 ..........................................................................................................................

 

 

 

THE EXHIBITION OF PAINTING BY

มานิตย์ โกวฤทธิ์ / Mr. Manit  Gowarhit

การศึกษา : สาขาจิตรกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เจ็ดยอดเชียงใหม่

                    : B.F.A. (Painting)  Technology Rajamongkol Lanna UniversitChaing Mai

เกียรติประวัติ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “กล้วยไม้ไทย” ครั้งที่ 1 ระดับ ปวช. 
 • รางวัลที่ 3 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “ใต้ร่มพระบารมี”โดยบริษัทการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด 
 • รางวัลพิเศษ การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปีในหลวง โดยธนาคารกสิกรไทยจำกัด มหาชน 
 • รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ  “อยู่อย่างไทย กินใช้พอเพียง”
 • รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมต้นแบบภาพปักไทย ครั้งที่ 2ประเภทไทยประเพณีร่วมสมัย  โดย มูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 

มานิตย์   โกวฤทธิ์

เห็นความงดงามของแสงเงาและจังหวะการทับซ้อน ของสถาปัตยกรรมกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในบริเวณบ้าน 

ที่ถูกจัดวางให้อยู่อย่างเป็นสัดส่วนตามหน้าที่และประโยชน์ใช้สอย  ด้วยชั้นเชิงขององค์ประกอบที่น่าสนใจ

รวมไปถึงการให้รายละเอียดของภาพที่ดูสมจริง ทำให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความเป็นอยู่ 

ในวิถีชีวิตของชาวล้านนาไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

วิถีชีวิตชนบทไทยล้านนา เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย-พอเพียง ข้าพเจ้าจึงนำภาพเรือนชนบทและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบท มาเป็นสื่อในการบอกเล่าเรื่องราว

โดยตั้งใจให้ภาพแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องเทคนิค ที่มีลักษณะเป็นรูปด้าน (Elevation)

สื่อให้เห็นถึงความเรียบง่าย รวมถึงการจัดวางจังหวะ-รูปทรง ที่อิงความเป็นเลขาคณิต

อีกทั้งความคมชัดของน้ำหนักเข้มในตัวบ้านระยะหน้า แล้วผลักระยะหลังด้วยน้าหนักเบา

โดยการโอบอุ้มของหมอกควันในบรรยากาศ “ยามเช้า” ที่ให้ความรู้สึกเย็น-สงบ-อบอุ่น

หมายถึงการเริ่มต้นชีวิตวันใหม่ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขนั่นเอง

 

 

1. Buiding Orchid 2 / เรือนกล้วยไม้ 2 ,Acrylic on Canvas,80 X 100 cm.

 

 

 

2. Buiding Orchid 1 / เรือนกล้วยไม้ 1,Acrylic on Canvas,80 X 100 cm.

 

 

 

 

 

 

4.Under the House10/ใต้ถุน 10,Acrylic on Canvas,70X70 cm.

 

 

 

 

 

6. Rythm Of Form 2 / จังหวะของรูปทรง2 , Acrylic on Canvas,70 X 70 cm.

 

 

 

 

8. Rythm Of Form 31 /จังหวะของรูปทรง3,Acrylic on Canvas,60 X 80 cm.

อรุณรุ่งอันรื่นรมย์และอบอุ่นบนผืนแผ่นดินล้านนา

ภูโพยม

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ที่ชื่อของมานิตย์ โกวฤทธิ์
ได้ขึ้นแท่นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1“กล้วยไม้ไทย” ครั้งที่ 1ในระดับ
ปวช จนถึงปีพ.ศ.นี้นับเป็นเวลาไม่ถึงสิบปีที่เด็กหนุ่มชาวเชียงใหม่ร่างเล็ก
จากอำเภอฮอดได้เพียรสร้างสรรค์งานจิตรกรรมออกมามากมาย
ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักทั้งจากการร่วมแสดงงานศิลปะหลายครั้ง
และการส่งประกวดงานศิลปะซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลมาไม่นับถ้วน
มานิตย์ โกวฤทธิ์เกิดและเติบใหญ่ที่อำเภอฮอด เขาเติบโตขึ้นมาในช่วง
ที่ชนบทของล้านนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่
บ้านไม้ใต้ถุนสูงหลายหลังถูกรื้อถอนและสร้างบ้านก่ออิฐถือปูนขึ้นมาแทนที่
การเกษตรแบบดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป วัตถุที่เป็นตัวแทนของสมัยนิยม
หลั่งไหลเข้ามาในชุมชน แต่ผู้คนก็ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และสงบงามเหมือนที่เคยเป็น เมื่อมานิตย์ได้เข้ามาศึกษาวิชาศิลปะ
ในอำเภอเมืองในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น เขาได้เรียนรู้
และบ่มเพาะพื้นฐานทางศิลปะ และเมื่อก้าวเข้ามาศึกษาในสาขาจิตรกรรม
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขาก็ต่อยอดองค์
ความรู้นั้นจากคณาจารย์ผู้เก่งกาจมากด้วยฝีมือหลายต่อหลายท่านด้วยกัน
และในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มานิตย์ก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นศิลปินไปชั่วชีวิต เขาจึงมุมานะ
สร้างงานจิตรกรรมอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการประกวดงานศิลปะ
หรือการแสดงงานศิลปะ เขาก็ส่งผลงานเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าในช่วงหนึ่งของการทำงานนั้นเขาจะยังคงไม่พบแนวทางที่เขารู้สึก
ว่าคืองานศิลปะของเขาอย่างเต็มตัวก็ตามทีในห้วงเวลาแห่งการค้นหาตัวเอง
ของเขานั้น เขาเริ่มต้นด้วยการวาดภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนสถาน
ในล้านนา รูปทรงหลากหลายและความงดงามอ่อนช้อยของลวดลาย
ล้านนาที่ประดับตกแต่งอยู่ในศาสนาสถานหลายแห่งถูกถ่ายทอดลงมาอยู่บน
ผืนผ้าใบภาพแล้วภาพเล่า เขามักจะเล่นกับมิติของรูปทรงและการลงน้ำหนักเพื่อ
กำหนดระยะใกล้ไกล และยังเล่นแสงเงาที่ทำให้เกิดความรู้สึกสงบขรึมขลังอีกด้วย
แต่ตลอดระยะเวลาการทำงานเหล่านี้ มานิตย์ก็รู้สึกว่าภาพที่เขาวาดอยู่นี้ยังไม่ใช่
สิ่งที่ตนเองต้องการจะถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเขาอย่างแท้จริง แม้จะวาด
ได้อย่างไมลำบากอะไรแต่จินตนาการที่จะต่อเสริมเติมแต่งนั้นยังไม่บรรเจิด
เขาจึงเฝ้าครุ่นคิดหาแนวทางที่เป็นตัวตนของเขาไปพร้อมๆ กับการสร้าง
งานชิ้นแล้วชิ้นเล่าจนกระทั่งเขาได้ไปเยี่ยมชมวัดหนองบัว
ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านพร้อมกับอาจารย์และเพื่อนๆ ของเขา
เขาจึงได้พบกับสิ่งที่เขาค้นหาและฝังอยู่ในห้วงคำนึงนึกของเขามา
โดยตลอด สิ่งที่เขาพบที่วัดหนองบัวนั้น ไม่ใช่ภาพจิตรกรรมอันลือชื่อในวิหาร
ไม่ใช่รูปทรง อันอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมล้านนาที่ทุกคนจะไปศึกษากัน
แต่กลับเป็นเรือนไทลื้อหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังวัดที่ถูกจัดให้เป็น
พิพิธภัณฑ์แสดงภาพชีวิตของชาวไทลื้อในอำเภอวังท่าผานั่นเอง
ภาพของเรือนไทลื้อที่เห็นตรงหน้าของเขานั้น มิใช่เรือนไม้ท่ามกลาง
แสงสว่างที่ส่องให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน แต่เป็นภาพที่มองย้อนแสงจนเห็น
เป็นเพียงภาพโครงสร้างของบ้านในลักษณะของภาพ silhouette กลายๆ ในขณะ
เดียวกันมันก็ยังเห็นรายละเอียดของบ้านอยู่จางๆ บ้านเรือนโบราณที่มีมุมโน้น
ซอกนี้ไว้ทำกิจกรรมโน่นนี่มากมายเหมือนกับบ้านเก่าๆ ในชนบทที่เขาเคย
คุ้นมาตั้งแต่ยังเล็กภาพนั้นมันมีพลังมากมายที่จะสะกดให้เขาต้องประทับเอาภาพนั้น
ไว้ในห้วงความคิด และเขาก็ตระหนักได้ในขณะนั้นว่า สิ่งที่เห็นเบื้องหน้านี่แหละคือ
รูปแบบของงานจิตรกรรมที่เขาอยากจะวาด สิ่งที่เขาอยากจะถ่ายทอดออกไป
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาก็วาดภาพเรือนไม้ที่ผสมผสานไป
ภาพด้วยวิถีชีวิตใหม่ออกมาภาพแล้วภาพเล่า จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองในทุกวันนี้
เกือบทุกภาพของเขามักจะสื่อถึงยามเช้าที่สงบเย็น เห็นร่องรอยของชีวิต
ทั้งเก่าและใหม่ที่ผสมปนเปกันไปในภาพ มองคล้ายภาพชีวิตจริงแต่ก็ซ้อน
ด้วยภาพฝันแต่ก็ยังไม่ทิ้งรูปทรงเรขาคณิตที่เคยใช้มาในงานก่อนหน้านี้
ภาพเรือนไม้ล้านนาที่เป็นภาพหลักในแต่ละภาพจะมีลักษณะเป็นระนาบ เผยให้เห็น
รูปทรงเรขาคณิตอย่างชัดเจนในแต่ละส่วนประกอบของตัวบ้าน ใช้น้ำหนักเข้ม
และคมชัด ในขณะที่ภาพด้านหลังนั้นสว่างไสวด้วยสีสันอันอ่อนเบาของละออง
หมอกที่โรยตัวมาแผ่คลุมในยามเช้า บอกถึงระยะใกล้ไกลระหว่างตัวบ้านทั้งสองระยะ
นอกเหนือจากเทคนิควิธีดังกล่าวในการสร้างงานแล้ว เสน่ห์ในงานจิตรกรรม
ของมานิตย์ โกวฤทธิ์ ยังอยู่ที่เนื้อหาของภาพแต่ละภาพที่มีรายละเอียดปลีกย่อย
มากมายไม่ซ้ำกันไม่ว่าจะไล่สายตามองไปยังจุดใดของภาพ
ก็คล้ายกับว่าจะเห็นวิถีชีวิตของคนล้านนาปรากฏ
ไม่ว่าจะเป็นภาพของหม้อข้าวเตาไฟที่ฟืนติดไฟลุกโชน ควันไอที่พวยพุ่งขึ้นเหนือไห
ข้าวก็คล้ายกับจะโชยกลิ่นหอมของข้าวใหม่ลอยออกมาจากภาพ หรือแสงเทียนที่จุด
ชัด หน้าหิ้งพระก็ราวกับว่าจะส่องแสงวอมแวมวูบวาบยามที่สายลมอ่อนพัดผ่าน
ใต้ถุนบ้านก็เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้สารพันทั้งอุปกรณ์ในงานไร่งานนาหรืองานบ้าน
กวงปั่นฝ้ายที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับเปลเด็กก็ชวนให้จินตนาการไปถึงยามบ่ายที่สายลมแรงพัด
ยอดไผ่ให้โน้มไหวไปมา เสียงไผ่เสียดกอก็ส่งเสียงดังซู่ๆ แว่วมาแต่ไกลๆ
เสียงเชือกเปลไกลเสียดสีกับไม้ดังออดแอดๆ ก็ช่วยกล่อมให้หลานเล็กผล็อย

หลับไปได้อย่างง่ายดาย และกวงปั่นฝ้ายก็จะเริ่มหมุนขึ้นอีกครั้ง

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ในทุกอณูของภาพจิตรกรรมของมานิตย์
สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และความทรงจำของเขาที่ซับซึมสั่งสมมา
เนิ่นนานตั้งแต่วัยเยาว์ มันคือวิถีชีวิตชาวชนบทของล้านนาที่แสน
จะรื่นรมย์และอบอุ่น ที่ไม่ว่าผู้ที่ได้ชมภาพจิตรกรรม
เหล่านี้จะเคยมีประสบการณ์เช่นนี้หรือไม่ แต่เมื่อได้ชมภาพ
ของมานิตย์ โกวฤทธิ์แล้ว เชื่อแน่ว่าความรื่นรมย์และอบอุ่น
ในยามเช้าของมานิตย์ย่อมส่งผ่านไปถึงผู้ชมทุกคนได้อย่าง
ไม่ยากเลย

 

 

.............................................................................................................................................

 

 

 

THE EXHIBITION OF PAINTING BY

นเรศ บุญเที่ยง / Mr.Nares Boonteang

การศึกษา : สาขาจิตรกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เจ็ดยอดเชียงใหม่

                    : Rajamangala Institute of Technology Rajamongkolnorthern Campus Chaing Mai
  
เกียรติประวัติ

 •     2539 รางวัลดีเด่น งานวาดภาพเหมือนหลวงพ่ออุปาลี
 •     2543 รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 2
 • นเรศ บุญเที่ยง

  แสดงลีลา ท่วงท่า ของคน สัตว์ พรรณพืช  ด้วยสีสันอันสดใส และองค์ประกอบของรูปทรง  เส้น  ที่อิสระเหนือจริง สอดประสานกันเป็นรูปสัญลักษณ์ของวิถีแห่งชาวบ้าน

  อันเปี่ยมไปด้วยความสุข  สนุก  รื่นเริงและอารมณ์ขัน

 


1. - / รอยยิ้มพอเพีนง 1 ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

2. - / รอยยิ้มพอเพีนง 2 ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

 


3. - / รอยยิ้มพอเพีนง 3 ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

4. - / รอยยิ้มพอเพีนง 4 ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

5. - / รอยยิ้มพอเพีนง 5 ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

 

 

.............................................................................................................................................

 

 

THE EXHIBITION OF PAINTING BY

สามารถ วิจันทร์โต / Mr.Samart Wijanto

การศึกษา : สาขาจิตรกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เจ็ดยอดเชียงใหม่

                    : Rajamangala Institute of Technology Rajamongkolnorthern Campus Chaing Mai

 
เกียรติประวัติ

 • รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 12  
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมราชมงคลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2544
 • รางวัลชมเชยการประกวดศิลปกรรมทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชนบุรี ศรีบูรพา ครั้งที่ 7

 

1. - / เสน่ห์ล้านนา,สีฝุ่นบนผ้าใบ, 120 X 150 cm.

 

 


2. - / เสน่ห์ล้านนา 2 ,สีฝุ่นบนผ้าใบ, 50 X 40 cm.

 

 

สามารถ วิจันทร์โต เสนอเสน่ห์ของล้านนาผ่านรูปแบบของซุ้มหม้อน้ำหน้าบ้าน
ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ โดยการสร้างบรรยากาศของภาพที่ดูร่มรื่น
บวกกับทักษะฝีมือในการให้รายละเอียดของสรรพสิ่งได้อย่างมีชีวิต
ทำให้สามารถ  สามารถพรรณนาวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่มีแต่ความสงบ ร่มเย็น
อุดมสมบูรณ์ และเปี่ยมไปด้วยน้ำใจไมตรีได้อย่างสมจริงน่าชม
  ทรงเดช  ทิพย์ทอง
 ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
สามารถ วิจันทร์โต
แนวความคิด

วัฒนะธรรมการใช้น้ำหม้อและการสร้างเฮือนน้ำหม้อของล้านนามีการทำมาแต่โบราณ 

ทั้งที่เอาไว้ใช้เองในครัวเรือน  ที่ใช้ไว้รับแขกที่มาเยี่ยมเยือนบนบ้าน 
และซุ้มน้ำหม้อนั้นมีไว้ให้แก่ผู้ที่ใช้ถนนหนทางผ่านไปมาได้หยุดพักดื่มน้ำเพื่อดับกระหาย 
ได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้หลบแดดหลบลมร้อน 
รวมถึงสีสันของพรรณไม้ดอกไม้ประดับทั้งที่ตกแต่งไว้ในตัวซุ้ม  และแนวรั้ว 
บ้างก็เป็นพืชผักสวนครัว  ข้าพเจ้าจึงได้หยิบยกเอาเรื่องราวจุดเล็กๆของวัฒนธรรมนี้ 
ที่ได้แสดงถึงเสน่ห์แห่งความมีน้ำใจ  ความมีเมตตา  เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ของชาวล้านนา

 

3. - / เสน่ห์ล้านนา 2 ,สีฝุ่นบนผ้าใบ,120 X 90 cm.

 

 

 

.......................................................................................................................................................................

 

 

 

THE EXHIBITION OF PAINTING BY

วีระชล ศรีละ / Mr.Veerachol Srila

การศึกษา : สาขาจิตรกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เจ็ดยอดเชียงใหม่

                    : Rajamangala Institute of Technology Rajamongkolnorthern Campus Chaing Mai
  
เกียรติประวัติ

 • รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 11
 • รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 12
 • รางวัลชมเชยการประกวดศิลปกรรมทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชนบุรี ศรีบูรพา ครั้งที่ 7

  วีระชล ศรีละ
  สร้างรูปทรงใหม่ของบ้าน กระท่อม  และท้องนา โดยการลดทอนรายละเอียดและวางองค์ประกอบของภาพแบบเรียบง่าย ในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดวีถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำรงอยู่ด้วยหลักแห่งความพอเพียง 
  อันเปี่ยมไปด้วย ความสุข สงบ สมถะ นับเป็นเรื่องที่พิเศษและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่มนี้  เพราะหากใครที่มีประสบการณ์หรือมีส่วนร่วม 
  ในการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะมาบ้างก็คงจะทราบกันดีว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายเลย  กว่าที่จะเกิดนิทรรศการศิลปะขึ้นมาสักครั้ง 
  และจะยิ่งยากเป็นทวีคูณหากนิทรรศการนั้นเป็นการจัดแสดงผลงานเองขึ้นเป็นครั้งแรกของศิลปินหน้าใหม่  ดังนั้นการที่ศิลปินกลุ่มนี้สามารถรวมตัวกันจัดนิทรรศการขึ้นได้ 
  ย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก  ความมุ่งมั่น  ความสามารถในการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
  ทำให้เชื่อได้เหลือเกินว่าพวกเขาจะสามารถเติบโตและก้าวไปได้อย่างสง่างาม บนบาทวิถีแห่งศิลปะ

 

1. - / บ้านใต้ร่มพระบารมี ,Acrylic on Canvas,110 X 190 cm.

 

 


2. - / บ้านนา ชีวิตพอเพียง1 ,Acrylic on Canvas,- X - cm.

3. - / บ้านนา ชีวิตพอเพียง2 ,Acrylic on Canvas ,80 X 100 cm.

 

 


4. - / บ้านนา ชีวิตพอเพียง4 ,Acrylic on Canvas ,80 X 100 cm.

5. - / บ้านนา ชีวิตพอเพียง5,Acrylic on Canvas ,80 X 100 cm.

 

 


6. - / บ้านนา ชีวิตพอเพียง6 ,Acrylic on Canvas ,80 X 100 cm.

7. - / บ้านนา,Acrylic on Canvas ,60 X 80 cm.

 

 

.......................................................................................................................................................................

 

วันเปิดงานนิทรรศการงานศิลปะ


LIFE OF LANNA