WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.comSKETCH FROM PARIS

September 10th - October 5th , 2005

 

จาการผลักดันหอศิลป์ ของกลุ่มศิลปินเชียงรายกับเทศบาลนครเชียงราย

ที่มีกิจกรรมจต่อเนื่องมาแต่ปลายปี 2546 ทั้งการจัดนิทรรศการ,เสวนาเผยแพร่รณรงค์จากกลุ่มศิลปินท้องถิ่น

ประสานความร่วมมือกับศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ทั่วประเทศจัดนิทรรศการศิลปกรรมครั้งใหญ่สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีที่หอศิลป์แห่งชาติเดือนเมษายน 2547 เกิดรายได้เป็นทุนจัดตั้งสมาคมศิลปินเชียงรายรองรับการติดต่อ
ประสานงานกับทางการ นำเสนอรูปแบบอาคารหอศิลป์ ทัศนะความคิดเห็นและการบริหารจัดการต่อสาธารณะ
ชนต่อเนื่อง จนเดือนมิถุนายน 2548 สมาคมศิลปินเชียงรายได้มีหนังสือขอความร่วมมือปยังสถานทูตฝรั่งเศส
ไประจำประเทศไทยอำนวยความสดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และศิลปที่กรุงปารีส
โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์อัชชพล ดุสิตนานนท ์ที่ปรึกษาสมาคมฯเป็นตัวแทนติดต่อประสานงาน

จนสำเร็จเป็นกำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม ถึง 2 สิงหาคม 2548 รวม 17 วันกับ 8 รายการ

สถานที่ ที่จะต้องเข้าไปศึกษาดูงานอย่างเป็นทางการ

17 วันกับประสบการณ์ที่ล้ำค่าทุกวินาที ที่ได้ศึกษา,ใช้ชีวิตกับสถานที่ที่แตกต่างไปจากที่เคยชิน

หลายคนคิดถึงบ้าน หลายคนคึกคัก ตื่นตะลึงกับหอศิลป์ และศิลปะตระการตาทั้งภูมิทัศน์,แม่น้ำ , บ้านเมือง
ทุกที่ทุกแห่งถูกจัดการถูกวางแผนออกแบให้มีบทบาท มีลักษระเฉพาะของตัวเอง หลายคนได้ไฟ
ได้แรงบันดาลใจได้บทสรุปที่สำคัญกับการทำงานศิลปะรวมถึงภาพรวมและความเข้าใจที่ถูกต้องของหอศิลป
์"Sketch From Paris"ที่แต่ละคนได้ทดลองลงมือกระทำจึงคล้ายเป็นรอยเท้าที่ได้ย่างผ่าน
เพื่อผลแห่งการเดินทางต่อไปที่มั่นคงของอนาคต
เพื่อบ้านเมืองและวงการศิลปกรรมของไทยเราที่จะต้องเติบโตก้าวหน้าต่อไป