WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.comLONG LIVE THE KING

นิทรรศการศิลปกรรม

พระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “ สรรเสริญพระบารมี ”

โดยศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม และบรรจบ ปูธิปิน

พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
             

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
               
ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553  เวลา 19.00 น.

เนื่องในศุภวาระมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสุวิทย์ ใจป้อม และนายบรรจบ ปูธิปิน มีความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น         
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระมหาธรรมิกราชที่ประสิทธิ์  ประสาทความรุ่งเรืองไพบูลย์แก่ปวงพสกนิกรและราชอาณาจักรไทยตลอดมา
ณ มหามงคลอาศิรวาทสดุดี เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสนี้ ศิลปินขอจัดทำภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์เทิดพระเกียรติ
เพื่อสดุดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ลักษณะงาน

ภาพ: เป็นภาพวาดที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระจริยวัตรอันงดงาม ตลอด ๘๔ ปีกับพระราชกรณียกิจที่ทรงครองราชย์
  1. โดยใช้เทคนิคการเขียนภาพเกรยอง สีพาสเทล และ ดิจิตอลเพ้นท์  เพื่อถ่ายทอดผลงานเทิดพระเกียรติในหลวง วัตถุประสงค์ : เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รายละเอียดการจัดงาน
    1. จัดนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์เทิดพระเกียรติ ระหว่างวันเสาร์ที่ 20พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2553 เวลา  09.00 น. - 18.00 น.
    2. เปิดประมูลภาพพระบรมสาทิสลักษณ์เทิดพระเกียรติ ภาพจัดนิทรรศการ นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโครงการหลวง
นิทรรศการครั้งนี้หวังเพียงได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย
ได้ร่วมถวายความจงรักภัคดี        และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ
หรือ"พ่อหลวงของคนไทยทั้งประเทศ"ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บทสัมภาษณ์ศิลปินทั้งสองท่าน

แรงบันดาลใจในงานนิทรรศการครั้งนี้

เป็นความศรัทธา ความประทับใจที่ศิลปินทั้งสอง มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จึงได้อันเชิญรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน ฯ  
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดผลงาน และได้ใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลงานมาตลอด
ดั่งปณิธานที่ตั้งไว้ เมื่อครั้งได้อ่าน พระราชโอวาท ในพระองค์ เรื่องความเพียรว่า
             การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว
ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ
ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทำดีนี่
แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

  และได้ปฎิบัติเสมอมาดั่งที่เคยบอกไว้แล้วว่า ศิลปินทั้งสอง ได้ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อวาดภาพด้วยใจรักในศิลปะ
ซึ่งผลงานของศิลปินทั้งสองจะมีมากมายหลากหลายเทคนิคหลากหลายรูปแบบแต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ     
ตั้งแต่ครั้งเป็นนิสิต จนเมื่อจบการศึกษาเข้ามาทำงานก็ยังไม่ละความเพียรนั้นโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อสร้างผลงานต่อ 
จนสามารถสะสมได้ระดับหนึ่งในนิทรรศการครั้งแรก  คือนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “ดวงใจแผ่นดิน” จัดที่อาคารธนิยะ พลาซ่า
เมื่อ ธันวาคม 2551  ครั้งที่ 2 งานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “สรรเสริญ แซ่ซ้อง สดุดี 82พรรษา” เมื่อ ธันวาคม 2552 และในครั้งนี้   
นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สรรเสริญพระบารมี” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน –16 ธันวาคม 2553  ณ. 9 Art แกลลอรี่  เชียงราย

จุดมุ่งหมายของการจัดนิทรรศการ

* เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาศพระราชสมภพ 83 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 นี้
* เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรอันงดงามขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในพระอริยบทต่าง ๆ
* เพื่อให้ประชาชนคนไทยและคนต่างชาติ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านฯ ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ฯ อย่างหาที่สุดมิได้     
* เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ซาบซึ้งในคำสอน ในพระดำรัส ในพระบรมราชโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   
และนำไปเป็นแรงบันดาลใจของแต่ละคนในการสร้างความดีเพื่อพ่อหลวง ดั่งคำว่า
“ทำดีเพื่อพ่อ  ทำได้ทุกวัน”

สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากงานครั้งนี้

คาดหวังว่างานครั้งนี้จะสามารถสื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะที่ศิลปินทั้งสองสร้างสรรมาในครั้งนี้ เช่น การเขียนภาพด้วยคอมพิวเตอร์
 การเขียนด้วยเทคนิคเกรยอง  การเขียนด้วยดินสอ การเขียนด้วยสีพาสเทล และสามารถนำไปปรับใช้  และเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้

 

ทำไมถึงถ่ายทอดผลงานในรูปแบบภาพพระบรมสาทิศลักษณ์

       ที่จริงแล้วการสร้างผลงานด้านศิลปะนั้นสามารถเขียนอะไรก็ได้ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด หรือสื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์  ภาพคน และภาพอื่นๆ 
       แต่ศิลปินทั้งสองท่านนี้ ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้พบได้เห็น ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงทำเพื่อประเทศไทย เพื่อพสกนิกรของพระองค์
      อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ดั่งจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงไว้ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ จนถึงปัจจุบัน

ในอนาคตจะสร้างงานรูปแบบใด
ด้วยความซาบซึ้งในคำสอนของพระองค์ท่าน ฯ และต้องการถ่ายทอดให้เป็นผลงานโดยสร้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ดวงใจแผ่นดิน”
จนถึง งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สรรเสริญพระบารมี” ในครั้งนี้  และจะตั้งใจสร้างงาน ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรอันงดงานของพระองค์ท่าน ฯ มีมากมายจนมิอาจบรรยายได้หมด
“ทำดีเพื่อพ่อ  ทำได้ทุกวัน”

ทรงพระเจริญ

 

สุวิทย์ ใจป้อม Suwit Jaipom

1. ผู้เป็นดวงใจ

 
เกรยอง,70 x 100 cm .

2. อ้อมกอด

 
เกรยอง,42 x 60 cm .

 

3. ผู้เป็นดวงใจ

  เกรยอง
,70 x 100 cm .

4.แม่ของแผ่นดิน

 ดิจิตอลเพนท์์,60 x 80 cm .

 

5. มหาราชา

  เกรยอง
, 60 x 80 cm .

6. เย็นศิระเพราะพระบริบาล

 สีน้ำ
,27 x 37 cm .

 

7. ขวัญข้าวแผ่นดิน

 ดิจิตอลเพนท์ ,60 x 80 cm .

 

8. บันทึกของพ่อ

 ดิจิตอลเพนท์์,60 x 80 cm .

9. พ่อของแผ่นดิน

 ดิจิตอลเพนท์์,60 x 80 cm .

10. อัครศิลปิน

 ดิจิตอลเพนท์์,60 x 80 cm .

11. แสงแห่งดวงหทัย

 ดิจิตอลเพนท์์,60 x 80 cm .

12. 60 ปีทรงครองราชย์

 ดิจิตอลเพนท์์,60 x 80 cm .

 

 

บรรจบ ปูธิปิน Banjob Putipin

1. ทรงห่วงใยทั่วหล้า

 ดินสอดำบนกระดาษ
, 34 x 39 cm .

2. เทวดาองค์น้อย

 ดินสอดำบนกระดาษ
, 34 x 39 cm .

3. มหาราช
 ดินสอดำบนกระดาษ
, 34 x 39 cm .

4. มหาราช
 ดินสอดำบนกระดาษ
, 34 x 39 cm .

5. แย้มพระโอษฐ์

 ดินสอดำบนกระดาษ
, 50 x 70 cm .

6. ทรงพระสรวล

 สีพาสเทลบนกระดาษ
, 50 x 70 cm .

7. ทรงพระสำราญ

 สีพาสเทลบนกระดาษ
, 50 x 70 cm .

8. ทรงห่วงใยไทยทั่วหล้า

 สีพาสเทลบนกระดาษ
, 50 x 70 cm .

 

9. เย็นศิระเพราะพระบริบาล

 สีน้ำ
, 27 x 37 cm .

10. พระเมตรตาแห่งพ่อหลวง

 สีอคริลิคบนกระดาษ
, 34 x 39 cm .

11. พระบารมีแผ่ไพศาล

 สีพาสเทลบนกระดาษ
, 72 x 100 cm .

 

12. LONG LIVE THE KING

 สีพาสเทลบนกระดาษ
, 72 x 100 cm .

 

วันเปิดงานนิทรรศการ

 

 

 

 

 LONG LIVE THE KING