WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     


The Exhibition Of Painting

มะโน "๑"

ของ
กำพล  มะโนใจ / Kamopol Manoja

7 - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ / 7- 31  December 2013          

จะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 19:00น.

โดย

คุณอุดมรัตน์ กรรณสูต

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

To be presided over by

Mrs.Udomrat Karnasuta

On Saturday  December 7th, 2013 at 7:00 pm.

 

จิตรกรรมของกำพล มะโนใจ
กำพล เป็นศิลปินเชียงรายโดยกำเนิด ผลงานจิตรกรรมเขาเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของธนาคารกสิกรไทย ปี พ.ศ.2542 หลังจากสำเร็จการศึกษาศิลปกรรม ศิลปะบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,
คลองหก ปี พ.ศ.2543 เขาเดินทางกลับบ้านทำงานศิลปะเงียบๆต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันร่วม 13ปี เต็ม ผลงานจิตรกรรมกำพล เป็นจิตรรมไทยร่วมสมัยที่ใช้สีบางน้อยสี
เน้นความสวยงาม ของเส้น เว้นที่ว่างพื้นขาวแสดงมิติ เรื่องราวโดยรวมเกี่ยวเนื่องกับวิถีท้องถิ่นของผู้คนล้านนา ผู้คน สิ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน
สิ่งที่เห็นปรากฏต่อเนื่องในผลงานของเขาจากอดีตคือความอบอุ่น ที่ซ่อนอยู่ในความเรียบ เงียบเหงาในบรรยากาศฤดูหนาวที่มีสีขาวของพื้นเป็นฐานของความ รู้สึก เส้นโค้ง
รูปเด็ก ผู้คน สัตว์ สิ่งของ โอบล้อมเข้าหากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความงามของผลงานเกิดจากจังหวะและฝีมือที่ตะหวัดป้ายเส้นสี่เพียงน้อย
ให้ภาพปรากฏแสดงเรื่องราวอารมณ์จากความเรียบง่ายในอดีต จิตรกรรมของเขาพัฒนาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ปัจจุบันที่ได้เพิ่มเทคนิควิธีการทันสมัย
ตามวัสดุอุปกรณ์ของสื่อที่มีให้เลือกให้ใช้ให้ทำหลากหลายกำพลเลือกเล่นพื้นผิว สร้างลายเส้นลอยนูนออกมาจากพื้นภาพ ขับรูปทรงที่เพิ่มภาพขนาดใหญ่ให้ดูตระการตา
ผสานการเพิ่มน้ำหนักในสีสันมากขึ้นแต่เนื้อหายังคงเรื่องเดิมของวิถีชีวิตครอบครัว ความรักในผู้คนบ้านเรือน และระบุเจาะลึกลงไปที่เรื่องของแม่กับลูก ' แม่ลูก '
ความรักความผูกพันพื้นฐานอันเป็นสากลของโลภ ความรักที่พัฒนาให้คนรู้จักรักในสิ่งอื่นๆ รักคนอื่น รักสัตว์ สิ่งของ และโลก สิ่งพิเศษที่เขาได้รับมากำลังถูกถ่ายทอดต่อ
ลงบนผลงานศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะัััตัวเป็นตัวตนของกำพล ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตและเทคนิควิธีการ ศิลปกรรมของกำพลคล้ายผลงานของชนเผ่า
ชนเผ่าหนึ่งที่กำเนิด มาจากโลกอันไกลโพ้น และกำลังเดินทางกลับมาสู่โลก เดินทางกลับมาทวงถามความรักกับโลกปัจจุบัน ปัจจุบันเขากำลังต้องการสิ่งนี้ สิ่งอันเป็นพิเศษ
เรียบง่ายจากความรักของแม่กับลูก แม่ที่ไม่ต้องการความหมายอะไรมากมาย เด็กที่ไม่ต้องการความหมายอะไรมากมายไม่มีอะไรซับซ้อน ภาพแม่ลูกเป็นภาพเชิงเดี่ยว
บริสุทธิ์เรียบง่ายและเป็นความจริง ความรักเป็นความจริงที่เรียบง่าย เขาต้องการความจริงของความรักพยุงโลกนี้ให้คงอยู่ ให้กลมกลืน สมดุลย์ ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
์ทั้งในความแปลกแยกแตกต่าง ทั้งในสิ่งที่เร้นลับ และในสิ่งที่โล่งแจ้ง ทั้งในวิถี ชีวิตชนเผ่า และในวิถีอายะเมือง ในความจริง ในทุกๆที่ ในทุกๆสภาวะ
เราต้องการความรักให้ความรัดสลายความซับซ้อน คืนความเรียบง่ายให้ทุกสิ่งเป็น ให้ความรักได้มีพื้นที่ คืนอากาศ คืนพื้นที่ว่างให้คนต่อไป
สมพงษ์ สารทรัพย์
21 พฤศจิกายน 2556

 

 

กำพล  มะโนใจ / Kamopol Manoja
เกิด 10  มีนาคม  2520 เชียงราย 
การศึกษา ปริญญาตรี( ศษ.บ ) คณะศิลปกรรม

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เกียรติประวัติ
ได้รับรางวัลพิ้ศษจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

 

 

 


1. แม่หาบ ๑ / Carry on 1   

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas , 220  X  110 cm.

 

 

 

 


2. ยามหลับหลับตื่น  /  Always   

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  120 X   60 cm.

 

 

 

 

 


3. แม่หาบ ๒  / Carry on 2  

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  120  X  100 cm.

 

 

 

 


4. ลูกสาว / Daughter

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  100  X  65 cm.

 

 

 

 

 

5. นำพา / Treat

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  120  X  60 cm.

 

 

 

 

 

 


5. ความสุขทที่เฝ้ารอ / Waiting 2  

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  120  X  60 cm.

 

 

 

 

 

6. รอความหวัง / Hope  

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  70  X  50 cm.

 

 

 

 

 

7. สองพี่น้อง / Sibling

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  65 X  50  cm.

 

 

 

 

 

8. สามดวงใจ / Sweet heart

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  65 X  50 cm.

 

 

 

 

 

 

9. อิ่มสุข / Happiness

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  65 X  50  cm.

 

 

 

 

 


10. รอแม่ / Await

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  65 X 50cm.

11. รอแม่ / Waifing for Mom

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  65 X 50cm.
  
12. สองพี่น้อง / Sibling

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  65 X 50cm.

 

 

 

 

 

13.ความสุขอบบอุ่นในครอบครัว / Warmth

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  80  X  120 cm.

 

 

 

 

 


14.ความสุขเล็กๆในฤดูเก็บเกี่ยว / Hoppiness in harvest

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  150  X  200  cm.

 

 

 

 

 

15.นางคอย /  Waiting 2

สีอะคริลิคบนผ้าใบ  / Acrylic on Canvas ,  68  X  98  cm.

 

มะโนในใจแม่

" แม่ " เป็นคำเรียกผู้ให้กำเนิด จะเป็นคำแรกที่ลูกสามารถเปล่งเสียงเรียกว่า " แม่ " แม่คือผู้ให้ชีวิต ผู้เสียสละ ความสุขส่วนตนเพื่อลูกๆ ให้ความรักที่บริสุทธิ์ รักลูกยิ่งชีวิต ยอมลำบากเ
พื่อลูก ใจของแม่ที่ต้องทนเห็นลูกร้อง ลูกหิว และลูกเจ็บ ใจแม่เจ็บปวดยิ่งกว่า ทุกข์สุขของลูกอยู่ ในใจของแม่เวลาทุกข์หรือสุขเมื่อลูกมองหน้าแม่ แม่จะมีรอยยิ้มให้ลูกเสมอ
ขอแค่ให้ลูกกินอิ่มนอนหลับ ในใจแม่ก็เป็นสุขพอแล้ว

สารจากแม่ถึงลูก