WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     

“Ideas of Life” Photography exhibition

ศิลปะภาพถ่าย [Art photography] ในประเทศไทยเราและในประเทศเพื่อนบ้าน[Asean]ยังมิได้ยอมรับ
ของสังคมว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์[Fine Art]ที่มีคุณค่าความงาม[Aesthic Quality]เช่นเดียวกับงานจิตรกรรม
และศิลปะภาพพิมพ์เมื่อค่านิยมของสังคมเป็นเช่นนี้ จึงแทบไม่มีผู้ซื้อหาและสะสม[Collect]
จากส่วนหนึ่งของบทความของอาจารย์อิทธิ คงคากุล จากคอลัมส์ photography
ในนิตยสารFine artฉบับเดือนมิถุนายน2547แต่ที่  9 art galleryเชียงรายก็ได้จัดนิทรรศการ “Ideas of Life”
ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย[Contemporary Photography] ของช่างภาพ  2 คน
ซึ่งทั้งสองพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงราย คือ ทินกร นุกูล ชาวไทย และ มิกกาเอล บักเตเลมี ชาวฝรั่งเศส
ซึ่งทั้งสองได้พบปะกันเมื่อ1 ปี ที่ผ่านมาที่สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ
์ เรื่องราว ความคิด  ศิลปะ วัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกหาจุดร่วมซึ่งได้อาศัยการถ่าย
ภาพเป็นสื่อกลางระหว่างกันและกัน
นิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้ของทั้งสอง ส่วนหนึ่ง เป็นภาพถ่ายแบบ สเตรท โฟโตกราฟฟ์ [Straight Photography]
คือการถ่ายภาพอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเน้นการถ่ายภาพโดยคุณสมบัติพื้นฐาน
ของกล้องถ่ายรูปและกระบวนการพิมพ์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นแบบ แมนิพูเลเต็ด
โฟโตกราฟฟี่[Mantipulated Photography]คือการใช้เทคนิค
แต่งภาพหลายชนิดเพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นที่แสดงอารมณ์ ทั้งสอง ได้สะท้อนเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง วัฒนธรรมไทย ซึ่งมาจากจากชีวิตประจำวันเล็กๆ ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งพวกเขาพอใจในการมีชีวิตอยู่ เขาคิดว่าชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยความงามและให้แง่คิดต่างๆ
มากมาย ภาพถ่ายที่ถูกกล้องถ่ายภาพบันทึกไว้ ซึ่งสามารถเก็บวินาทีของชีวิตและอารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆไว้ เปรียบเหมือนจิตรกร เอ็กเพรสชั่นนิสส์ [expressionis]ซึ่งปาดป้ายภาวะอารมณ
์ความคิดความรู้สึกต่างๆ ในฉับพลัน เก็บภาวะนั้นไว้ตลอดกาลนานและจากคำกล่าวในสุจิบัติที่ว่า
“Beaty is every where in the everyday life, just touching us,we simply have to look…………..”
ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (นายกสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย)
มาเปิดนิทรรศการเล็กๆที่ 9 art gallery ที่จังหวัดเชียงราย
 
 

Should photography be considered a form of mainstream art, such as sculpture or painting? According to Thai art teacher Tinnakorn Nugul and French teacher Michaël Barthelemy, the answer is a resounding “yes”. And this is the point they will be trying to prove during their exhibition at 9 Art Gallery, Chiangrai (4-30 September). It’s an opinion that they share with many contemporary photographers, who follow in the footsteps of Henri Cartier-Bresson. This famous French photographer, who passed away recently, was the first person to consider photography as an art form.

“Photography is painting with light”, we often hear photographers say. But while the camera may be likened to a paintbrush, and be as easy to manage, light on the other hand is not an easy medium to master. Behind every sculpture, every painting and indeed every photograph is an artist trying to instill emotion, whether it be from the beauty of a place, the purity of a face or the magic of a certain fragment of time.

Through various portraits and landscapes, Tinnakorn (Bachelor of Fine Arts, Chulalongkorn University) and Michaël (French teacher at the Alliance Française, Chiangrai), give us their vision of everyday life, a narrow slice of the beauty that is all around us. Certainly, the exhibition is one of classical photography (aside from a few digital montages), but it tries to draw the onlooker’s attention to the fabulous richness of daily life, to illustrate the things that are there but which we usually take for granted. However, these two friends, whose working relationship began two years ago, do not necessarily share the same points of view, and each takes his inspiration from different sources.

Perhaps you will easily guess which photo belongs to which of the two exhibitors. But you may be surprised. Often, a photo that you might naively attribute to the foreigner turns out to be the work of the Thai, and vive versa….

But we leave no clues here. You will just have to be at the exhibition when it runs, 4-30 September, at 9 Art Gallery, Chiangrai.

“Ideas of Life”
To be presided over by Mr Surat Osathanugrah, President of the Thailand Photography Association.